Det är tydligt att medielandskapet ständigt förändras och det kan därmed vara svårt att veta vad som juridiskt sett gäller för marknadsföring i sociala medier. Marknadsföring och reklam utvecklades långt innan det fanns internet och framförallt väldigt långt innan bloggarna uppfanns, därför måste reglerna också ständigt uppdateras allt eftersom utvecklingen och tekniken går framåt.

Vad är viktigt att känna till?

Det finns några punkter som är viktiga att känna till när det gäller marknadsföring i sociala medier. Dessa punkter har i modern tid sammanställts av Konsumentverket och innefattar:

  • Att ledordet är tydlighet. Det får inte finnas utrymme eller risker för missförstånd vid marknadsföring. Även om konsumenten endast ögnar igenom texten lite snabbt får inga som helst tvivel uppstå kring vem det är som står bakom ”posten”.
  • Bloggare får fritt rekommendera produkter, varor och tjänster som denne gillar och är nöjd med eller för all del missnöjd med. Finns det dock ett samarbete mellan bloggaren och ett företag måste det framgå tydligt. Samarbetet kan bestå av att bloggaren får ersättning i form av pengar, varor eller tjänster eller annan kompensation för att marknadsföra företagets produkt.
  • Både företaget som står bakom marknadsföringen och bloggaren som annonserar/postar inlägget bär ansvaret för att marknadsföringslagen följs korrekt. Gör man reklam för något är man skyldig att känna till vilka regler som gäller.
  • Det är inte tillåtet att uppmana barn att köpa något. Var därför extra försiktig med reklam som riktar sig till minderåriga.
  • Konsumentverkets rekommendationer är att annonsmärkningen läggs både i slutet som i början av ett inlägg. Det är inte tillåtet att endast skriva att man har ett pågående samarbete med ett företag eller varumärke vart som helst på bloggen eller i den sociala kanalen, utan det är viktigt att varje inlägg som på något sätt har samröre med det sponsrade företaget inleds samt avslutas med att det rör sig om en annons.

Det absolut viktigaste att tänka på när företag marknadsför sina produkter är alltså att det tydligt framgår att det handlar om reklam. Marknadsföringslagen finns för att förhindra dold marknadsföring. Det är dessutom viktigt att märkningen är tydlig vilket man till exempel kan visa genom att skriva ”annons”.