Har man ett riktigt häftigt och framgångsrikt varumärke kan man slå världen med stor häpnad. Ett personligt varumärke innebär att man använder sitt rykte och sig själv som ett varumärke och marknadsför det utåt till omvärlden. Exempel på karriärkategorier där människor använder sig själv som varumärke är fotomodeller, artister, skådespelare, konstnärer eller konsulter. Men de flesta har sannerligen använt sig själv som varumärke vid något tillfälle i livet. Exempelvis på en jobbintervju, där handlar det verkligen om att använda sig själv som varumärke på ett mycket professionellt och förtroendeingivande sätt.

Saker att tänka på vid utveckling av sig själv som varumärke

Ta en stund och blicka inåt. Fundera på vilka signaturstyrkor du har, vad du är bäst på. Tycker man att något är väldigt roligt brukar man dessutom vara väldigt duktig på det. Ett tips är att ta fram tre till fem styrkor som man vill fokusera på och ha som grundstenar i sitt varumärke. Fundera sedan på hur du kan använda och utveckla dessa styrkor för att hjälpa dina kollegor, ditt team eller dina kunder. En annan viktig sak är att fokusera mer. De människor som är riktigt framgångsrika är oftast bäst på något särskilt och försöker inte vara alla till lags genom att göra lite av varje. Det finns dock inget som hindrar från att göra flera saker samtidigt, så länge det finns en röd tråd är det bara att köra på. Det är också viktigt att våga be om feedback för att kunna utveckla sig själv som varumärke. Det är viktigt att få veta hur man uppfattas samt vilka känslor man väcker. En bra sak kan därför vara att be människor beskriva en. Man får då en god chans till att ta det till sig och jobba på de brister man då anser sig ha. Gör man dessa saker har man god chans att kunna utveckla sig som varumärke.