För att få någon att lyssna och ännu mer behålla lyssnarens uppmärksamhet kan vara en rejäl utmaning. Det gäller att väcka ett intresse hos lyssnaren för att de ska vilja fortsätta lyssna. För att lyckas med detta på sin muntliga presentation behöver man vara väl förberedd, tala om fördelen med det du föreslår samt vara tydlig med vad man vill att sina lyssnare ska göra.

Tillvägagångssätt

Det finns en enkel tre-stegs-struktur som kan vara bra att lägga på minnet och träna efter. Denna struktur innebär att man snabbt ska kunna fånga lyssnarens uppmärksamhet, skapa trovärdighet samt få även andra att agera. Detta är särskilt viktigt i till exempel veckomöten, kundmöten samt ledningsgruppsmöten. Det första steget handlar om att fånga uppmärksamhet och detta kan man till exempel göra genom att återberätta en personlig erfarenhet, som är relevant för det aktuella ämnet. Gör man detta fångar man uppmärksamheten omgående.

Se till att ha en strategi

Att återberätta en personlig händelse är ett utmärkt sätt att fånga sina lyssnares uppmärksamhet på.
Det andra steget handlar om att vara tydlig och specifik. Här är det viktigt att man tydligt förklarar vad man det är man vill att lyssnarna ska göra. Var dessutom konkret och kom med specifika förslag på hur det ska genomföras. Det är först då som lyssnarna verkligen tar det till sig och lyssnar noggrant, än om man skulle utstråla en osäkerhet och sluddrande förklaring. Det sista steget handlar om att lyfta fram fördelen för den andra personen. Här ska man då betona fördelen av att göra det som man rekommenderar. Här gäller det också att vara tydlig och konkret. Det är också viktigt att den fördel man använder grundar sig i verkligheten. Att ha lyssnarens perspektiv i åtanke alltid är väldigt viktigt eftersom det gör mottagaren mycket mer öppen för det man föreslår. Denna tre-stegs-struktur har visat sig vara väldigt effektiv och genererar i en lyckad muntlig presentation som även är högst aktuell vad gäller marknadsföring.