Man har under året kunna se en hel del stora trender inom främst digital marknadsföring som direkt blivit väldigt populära. Dessa trender som lanseras med jämna mellanrum bevisar ständigt att digital marknadsföring samt att sociala medier är i konstant utveckling.

Instagram Stories

En trend som är viktig att hålla koll på är Instagram Stories. Detta kan ses som Facebooks gensvar på Snapchats stora framgångar bland de yngre användarna. Liknelserna mellan Instagram Stories, Snapchat och Facebook är snarlika och det ses ganska tydligt att Facebook inspirerats av Snapchat när de utformade denna nya tjänst. Företag kan då använda dessa ”stories” för att marknadsföra sina produkter på då Instagram Stories har en rejäl räckvidd och når en bred målgrupp. En annan trend som fortsatt att utvecklas och som är bra att hålla koll på är Facebooks Nyhetsflöde. Denna tjänst utvecklas ständigt för att kunna möta användarnas behov på bästa sätt. I ett syfte att nyhetsflödet ska bli mer relevant för användarna har Facebook utvecklat en tjänst som filtrerar bort poster som endast ”jagar klick”.

Olika tekniker vid marknadsföring av trender

En annan trend som är väldigt viktig för marknadsavdelningar att hålla koll på är att marknadsföring bör vara integrerad i samtliga kanaler och anpassad till användarna. Marknadsförarna måste börja med att kommunicera mellan de olika avdelningarna och börja använda integrerade verktyg. Det är viktigt att anpassa marknadsföringen till konsumenternas behov och önskemål. Sociala media kommer ta en större plats är också en aktuell trend. 2016 hade alla digitala marknadsförare med sociala medier som en del i deras budget. Via den sociala medieplattformen finns en rejäl publik att nå och detta är viktigt att ha förståelse för. Ytterligare en trend viktig att hålla koll på är att video kommer ta över. Videor växer överallt och idag ses det som det bästa sättet att kommunicera med varandra på. Flera tjänster har under året lanserats så som Facebook live streaming, Snapchat samt Periscope och YouTube är på bättre uppgång än någonsin. Det är därför viktigt för marknadsförare att ta video till nästa nivå och tillåta att den digitala videon är i toppen på den digitala marknadsföringen. En sista trend att hålla koll på är Content Marketing som också visat sig vara en av de hetaste trenderna inom marknadsföring. Google skriker idag efter kvalitetsinnehåll och då är det viktigt att företagen förstår vikten av det och använder sig av en content marketing-byrå för att åstadkomma med ett så bra innehåll som möjligt. Att investera i innehåll är en väldigt stark och viktig trend just nu.