Content marketing som metod att nå kunder har kommit för att stanna. Istället för den direkt säljtaktiken som alltid har genomsyrat företagens säljavdelning, så fortsätter metoden att genom kommunikation med en relevant målgrupp öka kunskapen hos kunderna och på så sätt även förstärka relationen med den givna målgruppen. Detta sker med relevant och intressant information samt företagets egna kanaler.

Trender för 2018

Det finns en rad trender som tas upp inför 2018 när det gäller content marketing. Bland annat nämns vikten av att ha en publiceringskalender och att följa den, att arbeta mer med att få fram en buyer person, som är en fiktiv beskrivning av den perfekta kunden företaget vill nå för att lättare kunna hitta rätt målgrupp, samt vikten av att ha en företagsblogg. Det har visat sig att hela 47 % kollar in företagets blogg innan de tar kontakt med företaget.

Inom B2B förväntas det att det kommer mer att bli inriktat mot B2C där det kan göras emotionella kopplingar. Undersökningar har visat att just personliga rekommendationer, personligt värde och ärlighet väger tungt när det kommer till det beslutet om man ska köpa eller inte från ett företag.
Andra aspekter som tas upp är bemötande där transparens och ärlighet kommer att bli mer tongivande, virtual reality tar ett steg in i content marketing och vikten av att sammankoppla de olika medier som används för marknadsföring genom att sammanföra de team som arbetar med de olika kanalerna. Vilket innebär att gränserna mellan säga ägda, betalade och tjänade medier kommer att försvinna.